Publikacja Koła

19 listopada 2012 r.

Mamy przyjemność poinformować Was, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór abstraktów do wspólnej publikacji Koła Naukowego Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych oraz Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Publikacja nosi tytuł „Konsument na rynku usług finansowych”. Publikacja będzie stanowiła zbiór artykułów koncentrujących się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem konsumenta na rynku usług finansowych, ze szczególnym naciskiem położonym na usługi ubezpieczeniowe. Artykuły będą liczyły po ok. 10 stron (wraz z bibliografią oraz krótkim streszczeniem w języku angielskim).

Serdecznie zapraszamy studentów oraz doktorantów (zarówno z WPiA UW jak i innych ośrodków akademickich) do nadsyłania abstraktów na adres e-mail

konsumentnarynkufinansowym@gmail.com do godziny 23:59 13 grudnia 2012 r.

Abstrakt powinien zawierać się na jednej stronie A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5 wiersza. Dodatkowo może zostać załączony wykaz przykładowej bibliografii.

Oficjalne wyniki selekcji abstraktów zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż do 23:59 20 grudnia 2012r na stronach Koła Naukowego Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych oraz Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Istnieje możliwość wspólnego napisania artykułu przez 2 osoby.

Mail powinien w tytule zawierać imię i nazwisko autora/autorów, w treści – rok i kierunek studiów oraz nazwę Uniwersytetu.

Nadsyłając abstrakty autorzy wyrażają zgodę na podporządkowanie się zasadom redakcyjnym publikacji, które zostaną mailowo dostarczone autorom zakwalifikowanych do publikacji abstraktów.

Ewentualne pytania można kierować bezpośrednio na maila: konsumentnarynkufinansowym@gmail.com

21 listopada 2012 r.

Oficjalna informacja o rozpoczęciu naboru abstraktów do publikacji.

13 grudnia 2012 r.

Termin nadsyłania abstraktów do publikacji naukowej.

20 grudnia 2012 r.

Ogłoszenie listy tematów zakwalifikowanych do publikacji Konsument na rynku usług finansowych.

28 lutego 2013 r.

Ostateczny termin nadsyłania gotowych artykułów, napisanych zgodnie z zasadami redakcyjnymi przesłanymi autorom tekstów drogą e – mailową.

Comments are closed.