Zarząd 2010/2011 – wpis archiwalny

Mikołaj Barczentewicz
Prezes Koła

Mikołaj jest studentem IV roku w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wiceprezesem Koła Naukowego Austriackiej Szkoły Ekonomii. Należy także do Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR.
Do zainteresowań naukowych Mikołaja należą teoria prawa, filozofia oraz ekonomia (w tym Law & Economics, metodologia ekonomii).
Mikołaj publikuje w swoim prywatnym blogu barczentewicz.com oraz w tematycznym blogu na temat polityki antymonopolowej i ochrony konkurencji: Antitrust in Poland. Jest również współautorem Life Sciences Law Blog (Prawo farmaceutyczne, prawo wyrobów medycznych i prawo żywnościowe).

Mateusz Knecht
Wiceprezes Koła

Paula Grzejszczak
Wiceprezes Koła

Comments are closed.