O Kole

Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumenta powstało w 2007 r. Opiekunem Koła jest dr Marta Sendrowicz (zobacz krótkie słowo od opiekuna).

Głównym celem naszej działalności jest propagowanie prężnie rozwijającej się dziedziny jaką jest prawo konkurencji. Jest to gałąź prawa coraz bardziej zyskująca na znaczeniu w obecnych realiach, nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorców, ale i konsumentów. Wywiera ogromny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą i stwarza jednocześnie konsumentom rzeczywiste możliwości dochodzenia swych praw. Z drugiej strony jest to również dziedzina szybko rozwijająca się i wymagająca podążania za orzecznictwem organów antymonopolowych (polskiego, europejskich oraz unijnego) oraz unijnych i krajowych sądów.

Naszym założeniem jest nie tylko poświecenie uwagi teoretycznym aspektom prawa konkurencji, ale przede wszystkim położenie nacisku na rozwój praktycznych umiejętności, szczególnie istotnych z punktu widzenia przyszłej praktyki zawodowej.

Comments are closed.