Członkostwo

Zgodnie z naszym Statutem członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, który zgłosi chęć przystąpienia i wyrazi zamiar aktywnego uczestnictwa w działalności Koła. Przyjęcie w nasze szeregi następuje wskutek uchwały podjętej przez Zarząd i akceptującej złożoną przez zainteresowanego deklarację.

Wzór deklaracji w formacie .pdf można pobrać pod poniższym linkiem.

Uzupełnioną deklarację należy przekazać któremuś z członków Zarządu.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami pod adresem:
knokik@uw.edu.pl

Zostając członkiem Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • zyskujesz prawo do uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło
  • zyskujesz czynne i bierne prawo w wyborach do władz Koła
  • zyskujesz prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków i składania wniosków w sprawach działalności Koła
  • zyskujesz dostęp do ekskluzywnych informacji przeznaczonych jedynie dla członków Koła
  • zostaniesz dopisany do listy mailingowej przeznaczonej jedynie dla członków Koła

Comments are closed.