Dlaczego konkurencja?

W naszej działalności zajmujemy się przede wszystkim prawem konkurencji, a warto się nim szerzej zainteresować z kilku powodów. Przede wszystkim jest to dziedzina prawa, która nie pozwala popaść w monotonię. Prawnik antymonopolowy zyskuje możliwość zagłębiania się w realia funkcjonowania wielu różnych dziedzin działalności gospodarczej, a kolejne transakcje to zupełnie nowe wyzwania. Mimo że warsztat pracy pozostaje ten sam, to jednocześnie wraz z każdym nowym projektem pojawia się szansa poznania sposobu funkcjonowania poszczególnych rynków.

Zasadniczo prawnik antymonopolowy doradza przedsiębiorcom w ich decyzjach i strategiach biznesowych, wskazując, czy działania te nie spowodują ograniczenia konkurencji na rynku, a tym samym, czy nie doprowadzą do interwencji ze strony unijnego lub krajowych organów antymonopolowych. Wiąże się to z koniecznością poznania samej specyfiki prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności oraz relacji między uczestnikami rynku, a nie schematycznego tylko przekładania tych samych wzorców.

Spośród największych i najdokładniej zarysowanych branż można wymienić rynki farmaceutyczny, telekomunikacyjny oraz energetyczny. W praktyce jednak, prawnik antymonopolowy podejmuje działania na tzw. „rynkach właściwych”, które wyznaczane są znacznie węziej. Rynki te najczęściej wyznacza się poprzez dwa aspekty: produktowy i geograficzny. Oznacza to, że przedmiotem zainteresowania w poszczególnych sprawach są rynki o skrajnie różnym charakterze – obejmujące zarówno towary o wysokim skomplikowaniu technicznym, jak i surowce jeszcze nie przetworzone lub podlegające jedynie prostej obróbce. Oprócz tego określenie rynku wymaga wyznaczenia jego ram terytorialnych – europejskich, obszaru Polski lub lokalnych (np. rynek świadczenia usług transportu w jednym mieście). Wszystko to sprawia, że nuda jest zjawiskiem rzadko doświadczanym w przypadku prawa konkurencji.

Prawnik antymonopolowy ma też ciągłą styczność z innymi dziedzinami nauki, niż te wyuczone w czasie kształcenia zawodowego. Oprócz poznawania specyfiki poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, poszerza także wiedzę z zakresu ekonomii. Nauka ta coraz silniej wiąże się z prawem konkurencji i zapewnia lepsze zrozumienie procesów rynkowych. Można mieć więc pewność, że w ramach wykonywanego zawodu prawo nie będzie jedyną dziedziną rozwijania zainteresowań.

Analiza raportów finansowych, struktura przychodów przedsiębiorcy, jego udział w rynku, powiązania z innymi jego uczestnikami to codzienna praca prawnika antymonopolowego. Istnieje wiele możliwości działania dla osób, które swoje zainteresowania wiążą z prawem konkurencji. Oprócz działów prawnych przedsiębiorstw oraz kancelarii mających własne departamenty prawa konkurencji, o pracę można ubiegać się też w organach ochrony konkurencji. Sama świadomość roli przepisów o ochronie konkurencji w funkcjonowaniu współczesnej gospodarki jest natomiast przydatna dla każdego prawnika, który chce mieć styczność z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na którychkolwiek z rynków.

Mając na uwadze, że przedsiębiorcy coraz większą wagę przywiązują do tego, czy podejmowane przez nich działania nie naruszą przyjętych w prawie reguł rywalizacji rynkowej, można liczyć na prężny rozwój prawa konkurencji. Bez wątpienia też, prawo antymonopolowe stanowi jedną z najciekawszych i najbardziej absorbujących dziedzin prawa!

Comments are closed.