Nasze projekty

Rok akademicki 2013/2014 będzie siódmym rokiem funkcjonowania Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieję, że będzie to okres wielu nowych pomysłów, wyzwań i zrealizowanych projektów.

W kolejnym roku działalności chcielibyśmy przede wszystkim podtrzymać systematyczność, z jaką organizowaliśmy spotkania do tej pory. Podobnie jak dotychczas chcielibyśmy gościć specjalistów z zakresu prawa konkurencji, którzy mogliby podzielić się z nami swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Jednakże pewną nowością będzie tematyka spotkań. Chcielibyśmy położyć nacisk na zagadnienia dotyczące regulacji sektorowych, m. in. telekomunikacji, transportu kolejowego.

Oprócz powyższych założeń mamy do zaproponowania także regularne wyjścia na rozprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które pokażą nam jak rzeczywiście wygląda postępowanie przed tak charakterystycznym sądem.

Dodatkowo w roku akademickim 2013/2014 wydamy już drugą publikację naukową Konsument na rynku usług finansowych, której tematyka jest niezwykle aktualna, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia właśnie na rynku usług finansowych.

Ponadto nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego kierowanym przez Pana prof. Tadeusza Skocznego.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych projektach!

Zarząd Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta WPiA UW

 

Comments are closed.