Literatura

Poniżej prezentujemy wybrane pozycje literatury poświęcone prawu konkurencji, jako pomoc w poszukiwaniu inspiracji ku zdobywaniu wiedzy na temat prawa konkurencji. Mamy nadzieję wzbogać poniższą listę o kolejne pozycje. Tymczasem życzymy miłej lektury.

  • Competition Law, Richard Whish
  • Competition law of the European Comminity, Van Bael & Bellis
  • EU competition law, Alison Jones, Brenda Sufrin
  • European Community law of competition, Bellamy & Child
  • The EC law of competition, Faull & Nikpay
  • The economics of EC competition law- concepts, application and measurement, Simon Bishop, Mike Walker
  • The law and economics of Article 2 EC, Robert O’Donoghue, A Jorge Padilla

Comments are closed.