Kontrola koncentracji przedsiębiorców – wybrane zagadnienia na gruncie decyzji Prezesa UOKiK nr DKK 128/2011

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków i sympatyków Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta na spotkanie merytoryczne Koła, które odbędzie się 29 kwietnia 2013 r. o godzinie 18.30 w Collegium Iuridicum IV (sala 0.7).

Naszym gościem będzie Pan Mecenas Jarosław Łukawski, prawnik kancelarii SK & S LEGAL, który poprowadzi case study na podstawie decyzji Prezesa UOKiK nr DKK 128/2011. Aby aktywnie uczestniczyć w spotkaniu zalecamy zapoznać się oraz zastanowić się nad następującymi dokumentami oraz kwestiami:

DOKUMENTY:
- Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-2/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.
- Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK-128/2011 z dnia 27 października 2011 r.
- Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ 15/2005 10 czerwca 2005 r. (w zakresie właściwego rynku geograficznego)
- Commission Consolidated Jurisdictional Notice pkt 19 (w zakresie w jakim odnosi się do umów franchisingu) oraz przywołane w tym punkcie orzecznictwo KE

KWESTIE DO PRZEANALIZOWANIA:
- Czy Prezes UOKiK zasadnie umorzył postępowanie wszczęte w 2010 r. (decyzja DKK 2/11) w związku ze zmianą struktury transakcji dokonywanej przez Eurocash (nabycie kontroli nad spółkami zależnymi Emperia, a nie nad samą Emperia [a zatem i nad jej spółkami zależnymi]
- Alternatywne wobec przyjętej w DKK 128/11 definicje rynku właściwego dla działalności w sektorze hurtowej sprzedaży FMCG (jakie argumenty przemawiałby za przyjęciem takich definicji)
- Działalność polegająca na organizowaniu sieci franczyzowych – odrębny rynek właściwy ?
- Dlaczego w decyzji DKK 128/2011 rynek HSD został uznany za rynek wspólny dla uczestników koncentracji (z decyzji DKK 128/11 wynika, że w momencie wydawania tego rozstrzygnięcia, żadna ze spółek należąca do grupy Eurocash nie prowadziła działalności na rynku HSD)

Do zobaczenia!

Comments are closed.