IV Warsztaty Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW

W imieniu Pana Profesora Tadeusza Skocznego chciałabym bardzo serdecznie zaprosić na IV Warsztaty CARS dotyczące:

Ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego

w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

Warsztaty odbędą się 16 kwietnia 2013 r. o godzinie 16.30 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby uczestniczyć w Warsztatach należy wysłać swoje zgłoszenie na adres: cars@mail.wz.uw.edu.pl do 14 kwietnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dot. Warsztatów znajdują się w zaproszeniu dołączonym do niniejszej wiadomości.

Zaproszenie.

Zapraszam serdecznie,

Anna Archacka

  

Comments are closed.