Publikacja KONSUMENT NA RYNU USŁUG FINANSOWYCH

Z przejemnością ogłaszamy listę artykułów zakwalifikowanych do publikacji „Konsument na rynu usług finansowych„.

Kilka słów o doborze tekstów i kryteriach jakie zastosowaliśmy:

1.Zgodność abstraktu z tematem publikacji. Zgromadzone teksty ma łączyć tytułowy problem – konsument na rynku finansowym, odrzuciliśmy więc teksty, które – choć interesujące – nie dotyczyły tej problematyki.

2. Praktyczny aspekt tematu. Zależy nam, aby publikacja atrakcyjna była nie tylko dla wąskiego grona prawników, ale przynosiła odpowiedź na pytania, które może stawiać sobie konsument stykający się z produktami finansowymi. Dlatego premiowaliśmy tematy poruszające konkretne zagadnienia, dotykające praktycznych problemów rynku.

3. Spójność abstraktu, logika wywodu.

Lista zakwalifikowanych artykułów:

 1. Anna Archacka – Publiczne ostrzeżenie o podejrzeniu naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

2. Maciej Balcerowski – Uzasadnienie szczególnej ochrony ubezpieczonych na gruncie III filaru emerytalnego.

3. Diana Renata Bożek – Konsument w OC komunikacyjnym.

4. Magdalena Brodawka – Standardy ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeń Unii Europejskiej w świetle zmian dyrektywy ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego.

5. Anna Chełkowska, Maciej Balcerowski – Obowiązek opłacania składek w okresie karencji.

6. Anna Chojnicka, Martyna Komorniczak- Szanse i zagrożenia dla konsumenta płynące z zastosowania biometrii na rynku usług bankowych.

7. Jakub Chowaniec – Opłata likwidacyjna w ubezpieczeniu na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a ochrona praw konsumenta.

8. Kamila Ferenc – Stosowanie wzorców umowy w ubezpieczeniach na życie.

9. Wawrzyniec Gilewski – Przegląd prokonsumenckich rozwiązań zawartych w projekcie dyrektywy IMD II.

10. Marek Grzywacz – Ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości w kredycie hipotecznym.

11. Krzysztof Jagiełło – Konsument wobec Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego.

12. Katarzyna Katana – Ochrona konsumenta na rynku pożyczek pozabankowych.

13. Bartosz Machul – Opodatkowanie ochrony ubezpieczeniowej z punktu widzenia konsumenta .

14. Iwona Miedzińska – Ochrona praw konsumenta przy świadczeniu usługfinansowych na odległość.

15. Martyna Olbryś – Pułapki w Car Assistance.

16. Karolina Pawlik – idea earned fresh start w polskim modelu upadłości konsumenckiej.

17. Jakub Rajewski – Inwestowanie w ubezpieczenia na życie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

18. Anna Tarasiuk-Flodrowska – Konsument a ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – standardy ochrony.

19. Jacek Zębala – Kontrowersje wokół sprzedaży grupowej.

Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy. Zasady redakcji tekstów oraz terminy prześlemy autorom mailowo.


Comments are closed.