Zarząd Koła na rok akademicki 2012/2013

4 czerwca 2012 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków KNOKiK odbyły się wyboru do nowego Zarządu Koła. W wyniku przeprowadzonego głosowania kierowanie pracami Koła w roku akademickim 2012/2013 członkowie KNOKiK powierzyli: Annie Archackiej (Prezes KNOKiK) oraz Marcinowi Hańskiemu i Tomaszowi Machałowskiemu (Wiceprezesi KNOKiK).

Życzymy nowemu Zarządowi efektywnej i dającej satysfakcję współpracy! Członkom Koła dziękujemy natomiast za nieocenione wsparcie w realizacji przedsięwzięć, jakie podjęliśmy w roku akademickim 2011/2012!

Paula Grzejszczak
Jan Fotek
Jan Polański

Comments are closed.