Uprawnienia kontrolne Prezesa UOKiK – spotkanie z mec. Sabiną Famirską

Koło Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma przyjemność zaprosić na spotkanie poświęcone tematowi uprawnień kontrolnych Prezesa UOKiK. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2012 r. (UWAGA: tym razem to wtorek).

Spotkanie poprowadzi mec. Sabina Famirska – radca prawny w Zespole Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Na spotkaniu przedyskutujemy:

  • różnice pomiędzy kontrolą prowadzoną na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a kontrolą prowadzoną na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • podstawy prawne kontroli i przeszukania prowadzonego przez UOKiK,
  • różnice pomiędzy kontrolą i przeszukaniem UOKiK,
  • prawa i obowiązki kontrolujących,
  • prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców,
  • ochrona tajemnicy porady prawnej (legal privilege),
  • kontrola sądowa czynności kontrolnych UOKiK.

Oprócz tego zastanowimy się nad tym, czy uprawnienia kontrolne UOKiK nadane ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów nie są zbyt szerokie i czy zapewniają odpowiednią ochronę praw przedsiębiorcy.

Miejsce spotkania: Collegium Iuridicum II, Lipowa 4, sala 2.4
Czas spotkania: 18.30-20.00

RSVP: https://www.facebook.com/events/356782787704075/

Comments are closed.