Prawo do obrony w postępowaniu antymonopolowym – spotkanie z mec. Modzelewską de Raad

Koło Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma przyjemność zaprosić na spotkanie poświęcone tematowi prawa do obrony w postępowaniu antymonopolowym. Odbędzie się ono 23 kwietnia 2012 r.

Spotkanie poprowadzi mec. Małgorzata Modzelewska de Raad – partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Miejsce spotkania: Instytut Prawa Międzynarodowego WPiA UW, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47, sala 0.7
Czas spotkania: 18.30-20.00

Zapraszamy serdecznie!

RSVP: https://www.facebook.com/events/184715054982884/

Przedstawiamy krótką relację ze spotkania.

Spotkanie Członków Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Panią mec. Małgorzatą de Reed, podczas którego Pani Mecenas przybliżyła Studentom zagadnienie prawa do obrony w postępowaniu antymonopolowym, było doskonałą szansą na zaznajomienie się w wieloma aspektami, teoretycznymi jak i praktycznymi, ww. zagadnienia.

Podczas spotkania omówiliśmy m.in.: podstawowe źródła prawa obowiązujące w fazie administracyjnej oraz sądowej postępowania, zasady procesowe, wybrane gwarancje realizacji prawa do obrony, sądową kontrolę decyzji Prezesa UOKiK oraz charakter postępowania przed SOKiK. Omówienie wszystkich ww. zagadnień zostało wsparte przez niezwykle ciekawe orzecznictwo sądów polskich.

Bardzo ciekawe dyskusje wzbudziły następujące kwestie: określenie definicji rynku oraz zmiana „zarzutu” w trakcie postępowania antymonopolowego, ochrona tajemnicy przedsiębiorcy, możliwość zaskarżania niektórych postanowień wydanych w postępowaniu antymonopolowym.

Pani Mecenas podzieliła się z Uczestnikami spotkania wiedzą o wielu praktycznych aspektach, a także z postulatami de lege ferenda. Dziękujemy bardzo Pani Mecenas za niezwykle ciekawe spotkanie, a wszystkich Uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Comments are closed.