Prawo konkurencji w branży motoryzacyjnej (spotkanie warsztatowe)

Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na spotkanie z panem Alfredem Franke, prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych (www.sdcm.pl) na temat konsekwencji dla branży płynących z wejścia w życie Rozporządzenia Komisji Nr 461/2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy – wspólnie będziemy zastanawiać się nad praktycznymi konsekwencjami zmian w prawie konkurencji dla branży motoryzacyjnej.

Data: 31 marca 2011 r.
Miejsce: budynek przy ul. Nowy Świat 69, sala 178
Godzina: 18:30

RSVP: http://www.facebook.com/event.php?eid=150503138347846

Zachęcamy więc do zapoznania się z treścią odpowiednich aktów prawnych:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A129%3A0052%3A0057%3APL%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A138%3A0016%3A0027%3APL%3APDF

Comments are closed.