Gość z UOKiK

Tym razem naszym gościem będzie Pani Anna Sobczak, Radca Prezesa w Departamencie Kontroli Koncentracji, UOKiK.

Temat spotkania – „Zakaz koncentracji polegającej na przejęciu przez Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Bytomiu kontroli nad Baterpol Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (DECYZJA nr DKK – 10/09) – rynek przetwarzania zużytych akumulatorów kwasowo – ołowiowych.”

Zapraszamy serdecznie!

Comments are closed.