Wymogi imperatywne

Na tym najbliższym spotkaniu KNOKiK’u będziemy się wspólnie zastanawiać czy można mówić o wymogach imperatywnych w prawie konkurencji, w oparciu o orzeczenia ETSu: C-519/04 Majcen oraz C-309/99 Wouters.

Comments are closed.