Niusy

Sesja dezorganizuje nieco aktualność naszej strony internetowej, tymczasem Koło nie próżnuje! 21 kwietnia odbyły się warsztaty typu case-study dotyczące zakazanych porozumień antykonkurencyjnych. Uczestnikom gratulujemy!

Jak zapewne wiecie, doszło do zmiany na stanowisku Prezesa UOKiKu – Marka Niechciała zastąpiła Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Jeśli chodzi o inne niusy z Urzędu, to studenci piszący pracę magisterską mogą się zainteresować tym konkursem.

Comments are closed.